Victoriahem Rinkeby 2020

Hösten 2020 installerade vi KMVVC i Rinkeby. Vi tog bort den gamla traditionella VVCn som läckte och orsakade stora renoveringskostnader och sänkte energiförbrukningen med ca 20%. Projektet omfattade ca. 100 stycken stammar.