Varför är det viktigt med en fungerande VarmVattensCirkulation, VVC?

En dåligt fungerande VVC kan leda till en mängd olika problem.

 • För låga temperaturer på varmvatten vilket kan leda till ökade halter av legionellabakterier.
 • Onödig energiförbrukning
 • Onödig vattenförbrukning
 • Ökade kostnader

Läs mer om VVC:

Vad är VarmVattenCirkulation?

VarmVattenCirkulationen ser till att varmvattnet cirkulerar i varmvattenstammen för att vattnet ska hålla en jämn temperatur på ca 50°C i hela stammen. Med traditionellt VarmVattenCirkulations system monteras ett rör vid sidan av varmvattenstammen, ett så kallat VVC rör. VVC röret ansluts till varmvattenstammen samt en cirkulationspump.

Fungerar inte VarmVattenCirkulationen dvs. VVCn, så står varmvattnet stilla och svalnar av när vattnet inte används. Det innebär att det vatten som svalnat av i stammen måste tömmas ur innan nytt uppvärmt vatten når tappstället. Det kan ta flera minuter innan varmvatten når tappstället. Påföljden är enorm vattenförbrukning och onödiga energiförluster. Dessutom ökar risken för bakterietillväxt avsevärt. Enligt BBR, boverketsbyggregler får det inte ta mer är 10 sekunder för varmvattnet att nå tappvattenkranen.

Problemen kring traditionellt VVC system är flera. VVC röret slits då cirkulationen är hög i röret och det skapar läckage. Ofta sakta droppande läckage som inte upptäcks i tid och skapar omfattande vattenskador i fastigheten. Det extra VVC röret tar mycket plats i schakten då de behöver isoleras för att inte tappa för mycket värme samt att förhindra att kallvattenstammen värms upp.

12 fördelar med VVCi, invändig VarmVattenCirkulation

 1. Låg investeringskostnad.
 2. Kostnadseffektiv.
 3. Tekniskt enkel.
 4. Enkel och snabb att installera.
 5. Färre håltagningar genom bjälklag och brandceller.
 6. Liten påverkan på de boende.
 7. Lätt att byta VVC-ledningen vid behov.
 8. Mindre påverkan vis läckor på VVC-ledningen eftersom allt läckage sker till varmvattenröret.
 9. Bra energiprestanda, 15–30 procent lägre energianvändning än konventionella system.
 10. Lägre värmeförluster från tappvarmvattensystemet med bara ett rör för tappvarmvattnet per stam.
 11. Mer plats över i schaktet som kan användas till en grövre isoleringstjocklek av varm- och kallvattenrör.
 12. Lägre materialåtgång, bidrar till en lägre investeringskostnad och hållbarare anläggning.