Varför är det viktigt med en fungerande VarmVattensCirkulation, VVC?


En dåligt fungerande VVC kan leda till en mängd olika problem.

 • För låga temperaturer på varmvatten vilket kan leda till ökade halter av legionellabakterier.
 • Onödig energiförbrukning
 • Onödig vattenförbrukning
 • Ökade kostnader

Läs mer om VVC:
BBR (boverkets byggregler)
Legionella

Onödig vattenförbrukning
Varmvatten
Varmvattencirkulation
energibesparing
vvc 
Varmvattencirkulation
vvc-ritning
få vatten att cirkulera
VVC system
Vattenförbrukning
energibesparing

Cirkulationen i varmvattenstammen ser till att vattnet håller en jämn temperatur på ca 50°C i hela stammen. Detta medför att vattnet når tappstället i rimlig tid och onödig vatten- och energiförbrukning minskas.

Enligt BBR, boverketsbyggregler ska det inte ta mer är 10 sekunder för varmvattnet att nå tappvattenkranen. Med andra ord, utan ett fungerande VVC-system står vattnet still när ingen använder varmvatten t.ex. under natten.

Detta leder till att temperaturen på vattnet i röret sjunker. Till följd av detta ökar vatten- och energiförbrukningen eftersom kranen måste rinna betydligt längre innan varmvattnet når tappkranen. Har vattnet en för låg temperatur ökar riskerna avsevärt för legionellatillväxt.

Läs mer om KMVVC

12 fördelar med VVCi, invändig VarmVattenCirkulation

 1. Låg investeringskostnad.
 2. Kostnadseffektiv.
 3. Tekniskt enkel.
 4. Enkel och snabb att installera.
 5. Färre håltagningar genom bjälklag och brandceller.
 6. Liten påverkan på de boende.
 7. Lätt att byta VVC-ledningen vid behov.
 8. Mindre påverkan vis läckor på VVC-ledningen eftersom allt läckage sker till varmvattenröret.
 9. Bra energiprestanda, 15–30 procent lägre energianvändning än konventionella system.
 10. Lägre värmeförluster från tappvarmvattensystemet med bara ett rör för tappvarmvattnet per stam.
 11. Mer plats över i schaktet som kan användas till en grövre isoleringstjocklek av varm- och kallvattenrör.
 12. Lägre materialåtgång, bidrar till en lägre investeringskostnad och hållbarare anläggning.

Källa: Tidsskriften VVSforum https://www.vvsforum.se/2023/01/12-fordelar-med-vvci/

12 fördelar med VVCi
Rulla till toppen