Om oss på KM

Vi vill att alla fastighetsägare och förvaltare i Sverige ska förstå vikten av att se över fastighetens vattenförbrukning och dess energiförbrukning. Vi vill vara del av de globala målen och öka medvetenheten kring dessa ämnen. Vi strävar efter att bli bättre varje dag och finjusterar och utvecklar därför våra produkter och tjänster ständigt. Vi har med omsorg tagit fram våra produkter av material med bästa tänkbara kvalitet.

Vi är en del av de globala målen och värnar om naturen och människan. De projekt vi tar oss an ska innehålla optimala hållbara lösningar. Det är fortfarande än idag fastigheter som har onödigt hög vattenförbrukning och stora energikostnader i samband med det. Dessutom brottas många med alldeles för höga halter av bl.a. legionella.

Det är viktigt att se över det material som installeras i vårt dricksvatten. Vi har därför tagit fram våra egna kopplingar och slang för att med säkerhet säga att det är optimala alternativ för dricksvatten. Med hjälp av myndigheternas kontrollorgan, KIWA håller vi koll på både fabriken och materialet. Vi är med andra ord KIWA certifierade.

Vi är ett familjeföretag med 30 års erfarenhet inom rörmokeri och bygg. En liten men växande organisation med passion i allt vi tar oss för. Vi vill och strävar efter att kunder ska se vårt varumärke med känslan av pålitlighet och kvalitet.

Om uppfinnar Kim å hans besättning

Kims största passion är tekniska lösningar. För ca 12 år sedan fick KM förtroendet att renovera VVC ledningar hos en större fastighetsägare av flervåningshus i Farsta söder om Stockholm. Fastigheten hade traditionella VVC ledningar som går utanför varmvattenstammen. VVC-ledningarna läckte och orsakade stora reparationskostnader per år. Stammarna var dock i gott skick och hade inte behov av renovering.

De lösningar som fanns då på marknaden fungerade inte i dessa fastigheter. Så det gällde att vara uppfinningsrik. Det var på detta vis vårt system växte fram. Vi har utvecklat och ”skräddarsytt” våra egna kopplingar och slang för att kunna anpassa systemet efter våra kunders behov.