Victoriahem Husby 2021

Under våren 2021 fick vi äran att installera KMVVC i Victoriahems fastigheter i Husby. Projektet är ett av våra större projekt och omfattade ca 350 stammar. Varje lägenhet har två stammar, en i badrummet och en i köket. Husby är en del av miljonprogrammet i Stockholm. Victoriahem arbetar ständigt med att ta hand om de gamla husen och göra dem energisnåla. Här är VVCi optimal.