Tingsrydbostäder 2023 Juli

Vi har hjälpt Tingsryds kommun att dra om VVC på två skolor. Trojaskolan i Ryd och Väckelsångskolans tillfälliga bygnad. Väckelsångskolans huvudbyggnad stängdes ned för renovering. Skolundervisningen bedrevs därför under tiden i modul hus. De behövde en lösning för VVC som går att skarvas av smidigt utan att förstöras då modulhusen så småningom ska monteras ned. För att senare kunna monteras upp på annan plats då utan att behöva dra om VVCn. KMVVC blev en perfekt lösning.