KMVVC är ett system som får vattnet att cirkulera i varmvattenröret

Invändig VarmVattenCirkulation VVCi

Därför behövs den intelligenta VVCn

Minimerar legionella tillväxt

Minimerar legionella tillväxt

Cirkulationen får varmvattnet att hålla en jämn temperatur i varmvattenstammen på minst 50°C vilket gör att legionellabakterier inte trivs och tillväxten minimeras.Minskad vattenförbrukning

Minskad vattenförbrukning

När varmvattnet får cirkulera i stammen och därigenom hålla en jämn temperatur når varmvattnet tappstället inom rimlig tid. Stammen eller röret behöver då inte tömmas på avsvalnat vatten och på så vis minskas vattenförbrukningen.

Minskad Energiförbrukning

Minskad Energiförbrukning

Med traditionell VVC går VVC-röret utanför varmvattenstammen och svalnar lätt av. VVC-röret medför dessutom att kallvattenstammen värmsupp. Denna energiförlust detta medför försvinner helt med VVCi eftersom VVCn ligger isolerad i varmvattenröret.

Minskade kostnader

Minskade kostnader

Till följd av minskad vatten- och energiförbrukning kommer kostnaderna att minska och du bidrar till de globala målen.

Reportage i VVS Forum om KM VVC

VVC-lösning: ”Det är en snabb metod som fungerar bra vid renovering”

En slang installeras i fastighetens befintliga varmvattenstam med egna kopplingar – det är principen för den lilla Stockholmsfirmans VVC-lösning. Nu installeras den i Sveriges största bostadsrättsförening.

Vår patenterade VVCi lösning, rör-i-rör

Sänk fastighetens vatten- och energiförbrukning med invändig varmvattencirkulation, VVCi. VVCi innebär att vvc-röret dras inuti varmvattenröret. På så sett ligger VVCn automatiskt värmeisolerad och du sänker din energiförbrukning med upp till 30 procent, enligt BEBOs studie ”Alternativa VVC-lösningar i flerbostadshus”

Utan en fungerande VVC svalnar varmvattnet fort av och hela röret behöver tömmas så att nytt varmvatten från värmekällan når tappvatten kranen. Denna onödiga vattenförbrukning är både kostsam och förödande för miljön. Håller inte vattnet rätt temperatur och står vattnet still för länge kan det dessutom leda till ökade halter av legionella bakterier vilket är extremt ohälsosamt.

Vår patenterade VVCi lösning eller rör-i-rör som det även kallas, installeras i fastighetens befintliga varmvattenstam med minimala ingrepp i fastigheten. Vi behöver endast tillgång till en lägenhet per stam för att instalera KMVVC. Vårt system, som vi ständigt utvecklar, ser till att din fastighet får ett bättre varmvattenflöde, en optimal energiförbrukning och minimerar legionellatillväxt. Samtidigt som du bidrar till de globala målen.

Vad våra kunder tycker om oss

Kvalitetspolicy

Vi ska göra allt vi kan för att tillgodose våra kunders krav och önskemål för varje enskilt VVs- och byggprojekt. Våra kunder ska kunna lita på att de får rätt tjänst av god kvalité och på utsatt datum. Vi står till kundens förfogande med hög serviceanda och specialkunskap inom byggbranschen.

Alla medarbetares kompetens och engagemang är en av förutsättningar för att vi ska nå våra uppsatta kvalitetsmål. Därför erbjuder vi anställda fortlöpande utbildning samt en säker och stimulerande arbetsmiljö.

Miljö och återbruk

Vi ska vara ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan.

Vi är medlemmar i Energieffektiviseringsföretagen (EEF) för att vi strävar mot ett långsiktigt och hållbart energisystem – vi använder oss av energieffektiv teknik/energieffektiva produkter vilket är lönsamt både för våra kunder och för klimatet. EEF arbetar för att öka energieffektiviseringen i Sverige genom att stötta och bistå sina medlemsföretag med kunskap samt genom att påverka beslutsfattare i rätt riktning gällande energieffektivisering.