Hur fungerar KM VVC


KM VVC är en patenterad VVCi lösning eller rör-i-rör som det även kallas. VVCi är ett vvc-system som installeras i fastighetens befintliga varmvattenstam. Detta gör att VVC’n automatiskt ligger värmeisolerad. Systemet installeras från näst högsta våningen ner till källaren oavsett antalet våningar.

KM’s sugnippel med sugfunktion, monteras på våningen näst högst upp för att fixera slangen. Detta förhindrar kollaps i systemet med strypt vattenflöde som följd. När slangen är dragen från näst högsta våningen ner till källaren så ansluts den där med KM’s anslutningsnippel som i sin tur återansluts till fastighetens VVC-stam.

Med KM VVC minimeras ingreppen i fastigheten då vi endast behöver få tillgång till stammen i en lägenhet. Vår enkla lösning kan installeras i vilket flerbostadshus som helst, våningsantalet har ingen betydelse. Vi anpassar systemet efter dimensionen på varmvattenstammen. Alla kopplingar, slangar och annat material är godkända för montering i tappvatten.

vvc kmvvc varmvattencirkulation
km vvc
kiwa certifikat
typgodkännande

 Alla KMVVCs tillhörande kopplingar, slangar och annat material är godkända för tappvatten.

KIWA Certifikat

Läs mer om varför det behövs en fungerande VVC

12 fördelar med VVCi, invändig VarmVattenCirkulation

 1. Låg investeringskostnad.
 2. Kostnadseffektiv.
 3. Tekniskt enkel.
 4. Enkel och snabb att installera.
 5. Färre håltagningar genom bjälklag och brandceller.
 6. Liten påverkan på de boende.
 7. Lätt att byta VVC-ledningen vid behov.
 8. Mindre påverkan vis läckor på VVC-ledningen eftersom allt läckage sker till varmvattenröret.
 9. Bra energiprestanda, 15–30 procent lägre energianvändning än konventionella system.
 10. Lägre värmeförluster från tappvarmvattensystemet med bara ett rör för tappvarmvattnet per stam.
 11. Mer plats över i schaktet som kan användas till en grövre isoleringstjocklek av varm- och kallvattenrör.
 12. Lägre materialåtgång, bidrar till en lägre investeringskostnad och hållbarare anläggning.

Källa: Tidsskriften VVSforum https://www.vvsforum.se/2023/01/12-fordelar-med-vvci/

Rulla till toppen